Duck hunt

Copy và dán vào cuối trang wap để xoá quảng cáo.Nếu dán ở đầu trang, code sẽ vô hiệu hoá toàn bộ nội dung trên wap
Copy code: