XtGem Forum catalog

Cách tạo hình nền cho wap -Hướng dẫn này được thao tác trên wap Xtgem.com,
Nếu wap bạn không hỗ trợ bạn có thể dùng đoạn code bên dưới. -Trước tiên, bạn vào phần tạo lập của file (vd: index). Bấm vào "Kiểu trang", bấm tiếp vào "Thêm lớp".
Bạn tạo một lớp với tên "body", không cần chọn lớp giả và bấm OK. Lớp "body" đã được tạo thành công.
+Trang mới mở ra, bạn bấm vào "body" rồi bấm tiếp vào "Thêm thuộc tính" và bấm tiếp vào "Nền".
+Ở trang thuộc tính "Nền", bạn bấm vào "Màu nền" và chọn màu theo ý thích.
+Bạn bấm vào dấu + trước thuộc tính hình nền để trở về trang thuộc tính, lặp lại quá trình trước.
+Tại trang thuộc tính "Nền" bạn bấm vào "Hình nền" và nhập URL dẫn đến hình rồi bấm OK.
+"Lặp lại nền" bạn chọn lặp lại.
+"Vị trí nền", vị trí ngang: 50%, vị trí dọc: 50%.
-Sau khi thêm các thuộc tính xong, bạn kéo thanh trượt xuống cuối trang và bấm vào "Bộ tạo lập".
Tại phần tạo lập của file index bạn bấm vào "Các lựa chọn" và chọn lớp trang là "body".
-Vậy là việc tạo hình nền wap đã hoàn tất. Ưu điểm: không dùng mã và dễ chỉnh sửa.

Nếu như muốn đơn giản hơn bạn có thể copy đoạn mã này để dán vào đầu hoặc cuối trang

Copy code: