có bao nhiêu mặt người trong ảnh
1 11[1]
có bao nhiêu chấm đen trong hình
1 1[1]
con voi có mấy chân
1 3[1]
Nhìn kĩ điểm đen, sau đó vùng mờ xung quanh sẽ mất dần.
1 17[1]


Teya Salat