XtGem Forum catalog

YEU CAU: 1 sjm vjtteo (faj la nhung sjm ma hang thang dc cog tjen vao tkkm nhe vd nhu sjm hs, sv...)
CACH LAM: vo cung don gjan. Dk goj d50 cua vjtteo.
NGUYEN LY DE FREE:
khj dk goj d50 thj luk dk b se mat 50k (hoj nhjeu nhug de free thj kug chap nhan dc) va moj thang b dc tang 300mb mjen fj. Den thang sau tk cua b tjep tuc bj tru 50k va laj dc 300mb. Vj bon vjt teo no tru tjen am nen luk nay b ko nap tjen vao tk nua ma cu de tk bj tru am. Doj voj cac sjm bjnh thuog ma tk am thj ko dung dc nua vj tk bj khoa do do 300mb kia bo fi. Nhug doj voj nhug sjm ma hang thang dc cog tjen vao tkkm thj do tkkm van con nen 300mb kia van dung dc(mjnh nghj vay) va cac thang tjp theo cug cu de nhu vay (den bao jo am vaj ty thj thoj kikiki) vay la mat 50k ma moj thag dc 300mb.
Ah vjet den day mjnh laj nghj cac sjm khac (hang thang ko dc cog tjen vao tkkm ) van co cach. Do la doj den nhug luk co ctkm khj nap the thj nap 1 the 10k thj se dc 5k o tkkm va laj dung dc 300mb kia.Doc den day chak nhjeu ae se nghj la neu tk ma am wa nhjeu thj se bj vjtteo khoa so. Nhug mjnh nghj thj neu da dk thog tjn thue bao ca nhan oy thj chak no ko xoa so mjnh dau.
Con ae nao can than thj luk nao ma tk am wa nhjeu oy thj den daj ly of vjtteo bao la mat sjm va bao lam laj. Mat 19k nhug tk se ve 0d